دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1391

کشتی بی حرکت

برای کشتی های بی حرکت موج ها تصمیم می گیرند.
پنج‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1391

برنامه ریزی

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.
دوشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1391

تک شاه

شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1391

رام کردن یا پیدا کردن

رام کردن اندیشه های سرکش، آسانتر از پیدا کردن اندیشه های نو است.
شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1391

آرامش گوسفندی

مطالعه کتاب آرامش گوسفندی (با حجم ۱.۴ مگابایت) خالی از لطف نیست.