پنج‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1391

برنامه ریزی

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.