دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1392

فقیر کیست

فقیر، آن شاگردی است که از استاد خود پیشی نگیرد.

شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1392

۲۰ سال تجربه یکساله

۲۰ سال تجربه بسیاری از مردم

واقعا

به اندازه یک سال تجربه است که ۲۰ سال تکرار شده است.

شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1392

خلق مشتری

فقط یک تعریف معتبر برای هدف کسب و کار وجود دارد:

خلق مشتری

چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1392

سازمان های پایدار

سازمان ها به نسبت وسعت نظام اخلاقی حاکم بر آنها پایدار می مانند.