شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1392

خلق مشتری

فقط یک تعریف معتبر برای هدف کسب و کار وجود دارد:

خلق مشتری