دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1392

فقیر کیست

فقیر، آن شاگردی است که از استاد خود پیشی نگیرد.