شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1392

۲۰ سال تجربه یکساله

۲۰ سال تجربه بسیاری از مردم

واقعا

به اندازه یک سال تجربه است که ۲۰ سال تکرار شده است.