سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1392

ناامید نشو

جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1392

تغییر دنیای خودم

جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1392

هدف یا آرزو

هدف بدون طرح و برنامه آرزویی بیش نیست.

سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1392

چند سالته؟

اگر سنت خودت رو نمی دونستی واقعا فکر می کردی سنت چقدره؟
جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1392

موفقیتی با ارزش

بیش از آنچه برای موفق بودن تلاش می کنی برای با ارزش بودن تلاش کن.
پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1392

چتر ذهن

ذهن آدمی مانند چتر نجات است اگر باز نباشد کار نمی کند.

شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1392

تاثیر تفکر خلاق

دزد در ورودی بانک خطاب به حاضرین:
“حرکت نکنید، پول مال دولت است و زندگی به شما تعلق دارد”
آنگاه همه در بانک به آرامی روی زمین دراز کشیدند.
جمعه 11 مرداد‌ماه سال 1392

سوخته یا پخته

هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون بیای!
سوختن را همه بلدند.
چهارشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1392

حد توانایی

قانون حد توانایی می گوید:

همیشه برای انجام ضروری ترین کارها زمان کافی وجود دارد.

پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1392

خطا نشانگر تلاش

خطاها و اشتباه ها نشانگر آن هستند که شما در تلاش هستید.