دوشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1390

جای خودت

تو دنیا جا برای همه هست پس جای کسی را نگیر !

سعی کن جای خودت را پیدا کنی.

شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1390

چاپلوسی

ستودن بیش از شایستگی، چاپلوسی است.

سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1390

موفقیت های کودکی

برای رسیدن به موفقیت باید مثل زمان کودکی کنجکاو بود.

دوشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1390

لذت

لذت یعنی کیف کردن از تمام چیزهای کوچک

یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1390

ناراحتی باشه برای فردا

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری، پس چرا به فردا موکولش نمی کنی؟

پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390

سکوت ارزشمند

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد !

دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390

فساد برتر

برترین درجه فساد، استفاده از قوانین برای انجام ظلم است.

یکشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1390

خود یا دیگران

خواسته های خود را عملی سازید و گرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند.

چهارشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1390

مدیر سود اندیش

مدیری که تنها به سود می اندیشد،  

مانند تنیس بازی است که به جای توپ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است.

سه‌شنبه 9 فروردین‌ماه سال 1390

دوست داشتن

همانطور که گل سرخ رو با خارش دوست دارید،

دیگران رو هم با عیوب آنها، دوست بدارید.

یکشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1390

راه شما و دیگران از هم سواست

هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید،
زیرا این راه تنها به همان جایی می رسد که دیگران رسیده اند.