دوشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1390

لذت

لذت یعنی کیف کردن از تمام چیزهای کوچک