چهارشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1390

مدیر سود اندیش

مدیری که تنها به سود می اندیشد،  

مانند تنیس بازی است که به جای توپ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است.