X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1388

انتظار بیجا

بهترین چیزها زمانی رخ می دهد که انتظارش را نداری.

یکشنبه 13 دی‌ماه سال 1388

پل زندگی

زندگی پل است از آن عبور کنید ولی روی آن چیزی بنا نکنید.

پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388

تمرکز افکار

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید، متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.