یکشنبه 13 دی‌ماه سال 1388

پل زندگی

زندگی پل است از آن عبور کنید ولی روی آن چیزی بنا نکنید.