سه‌شنبه 9 فروردین‌ماه سال 1390

دوست داشتن

همانطور که گل سرخ رو با خارش دوست دارید،

دیگران رو هم با عیوب آنها، دوست بدارید.