یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1390

ناراحتی باشه برای فردا

برای ناراحت بودن خیلی وقت داری، پس چرا به فردا موکولش نمی کنی؟