پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390

سکوت ارزشمند

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد !