یکشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1391

غم و غصه یا قدرت

دل نگرانی، فردایمان را خالی از غم و غصه نخواهد کرد!

بلکه امروزمان را خالی از قدرت می کند.