سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

انجام کارها

در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند.