سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

چکش و میخ

اگر تنها ابزاری که در اختیار دارید چکش باشد، هر مساله ای میخ به نظر می رسد.