شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1390

شادی و غم

در شادی دلیل باشیم نه شریک،

در غم شریک باشیم نه دلیل!