سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1390

دو روز سال

تنها دو روز در سال است که نمی توانی هیچ کاری بکنی  

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا !