سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1392

ولش کن بگیر بخواب

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟ و جواب را در اتاقم پیدا کردم.

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنیا را بنگر!

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است!

آیینه گفت: قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت: به روز باش!

در گفت: در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن!

و در آخر، تخت خواب گفت: ولش کن بابا بگیر بخواب !!!