دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392

تغییر پایدار

تغییری ارزشمند است که پایدار باشد.