دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1392

مردان بزرگ

مرد بزرگ بر خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران