دوشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1390

افراد بسیار موفق

تفاوت بین افراد موفق و افراد بسیار موفق در این است که 

افراد بسیار موفق به خیلی چیزها «نه» می‌گویند.