چهارشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1389

مفت، با ارزش یا ارزان

مفت کار کن یا با ارزش واقعی ولی هیچ وقت ارزان کار نکن.