یکشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1389

با ارزش

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.