سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1389

سقف آرزو

سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی!