پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387

راه های پشت سر

هیچ راه مشخصی پیش رو نیست. همه راه های روشن و معلوم پشت سر هستند.