یکشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1390

بزرگترین مصیبت انسان

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که:

نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد!

نه شعور لازم برای خاموش ماندن!