شنبه 6 مهر‌ماه سال 1387

غصه های بی خودی

چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگیمان پیش نیامده خورده ایم.