پنج‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1391

هیولای درون

هیولاها زیر تخت تان پنهان نمی شوند!  

آنها درون ذهن تان مخفی شده اند.