سه‌شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1391

جشن حضورتان

جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند،

جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند.