پنج‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1391

جای قشنگ خودت

هیچ وقت نخواه جای کسی باشی،  

چون اونوقت جای قشنگ خودت خالی می مونه