پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

اردک وار

همواره مانند یک اردک رفتار کنید٬ در ظاهر خونسرد و آرام باشید اما در باطن مانند یک شناگر ماهر تلاش کنید.