پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1387

سایه آرامش

شخصی که امروز زیر سایه ای آرمیده، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته است.