دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387

مگه قلب غیر از سره ؟

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن. برای اداره کردن دیگران، از قلبت!