شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389

خلاقیت

خلاقیت، توانایی دیدن ارتباطاتی است که وجود ندارند.