دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389

زیبایی

زیبایی در فرا رفتن از روزمره‌گی ‌هاست.