شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1387

مچ گیری

مچ افراد را زمانی که کار خوب می کنند بگیرید.