شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1387

افتخارات من

اگر کسی اهمیت ندهد که افتخار کار نصیب چه کسی می شود چه بسیار کارها که می توان انجام داد.