پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1387

ماهی مرده !

شنا کردن در جهت جریان آب از عهده ماهی مرده هم بر می آید.