چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387

جایگاه بدون جانشین !

اگر در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشید؛ هیج کس نمی تواند جانشینی برایتان انتخاب کند.