شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1387

مکعب گرد !

کارمندان در تلاش خود برای قراردادن مکعب شرکت در حفره گرد اهداف مدیریت؛ برخی از بخش های شرکت و آینده آن را قربانی می کنند.