شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1387

دوچرخه زندگی

زندگی مثل دوچرخه سواری است. مادامی که رکاب بزنی زمین نمی خوری.