سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1387

زوال و کمال

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال بنگر که چگونه می افتی چون برگ زرد یا سیب سرخ ؟