سه‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1387

شور و شوق دو طرفه

اگر نسبت به کارتان شور و شوق نداشته باشید، با شور و شوق شما را اخراج خواهند کرد.