چهارشنبه 3 آبان‌ماه سال 1391

دشواری های مقصد

دشواری‌های مسیر در نزدیکی رسیدن به مقصد بیش‌تر می‌شوند.