جمعه 28 مهر‌ماه سال 1391

اختیار سرنوشت!

عمر شما از زمانی شروع می شود که 

اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.