سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390

هوای درون

حباب ها قربانی هوای درون خود هستند.