سه‌شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1389

شمعی در آینه

برای نورافشانی دو راه ‌حل پیش روی دارید:  

شمع باشید یا آینه!